تقویم نیمسال دوم    1400 -   1399

تقویم نیمسال اول  1400- 1399

غربالگری سلامت روان (ویژه دانشجویان جدیدالورود مهر و بهمن 1399) از طریق لینک http://ccsm.behdasht.gov.ir

 

توجه: مراحل انجام تسویه حساب الکترونیکی

  دریافت کدمرکزی وشماره پرونده از اداره رفاه دانشجویان بصورت غیرحضوری (تلفنی) ابتدا از طریق شماره تلفن 31325280 و سپس شماره تلفن 31325290

ورود به سایت سما و بخش مدیریت درخواستها و ثبت کد مرکزی وشماره پرونده در متن درخواست وثبت درخواست

شماره تماس مرکز آزمون : 31325322

شماره تماس مرکز آموزش مجازی : 32113709

شماره تماس حق التدریس : 31325765

 

راهنمای تسویه حساب الکترونیکی

موارد تسریع در روند فرآیند تسویه حساب الکترونیکی